Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Svetaks internkontroll består bl.a. av protokollförda möten med samtliga anställda. Stående punkter är bl.a. Miljö, Arbetsmiljö, Personalfrågor, Heta arbeten samt Arbetsteknik. Egenkontroll av utfört arbete är en väsentlig del av kvalitetskontrollen.

Vi kan tack vare vårt kontaktnät erbjuda kunden det material och den läggningsteknik som passar bäst för kundens behov.

Utbildning

Utbildning av montörer i materialspecifik läggningsteknik samt olika behörighetsutbildningar ingår i systemet. Våra montörer har också certifieringar/utbildningar i bl a Heta arbete, säkra lyft, SSG och Bas-U/Bas-P.

Miljö

Vår miljöpolicy

Svetaks verksamhet påverkar – i likhet med all annan verksamhet – ekosystemen. Vårt åtagande är att minska verksamhetens påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Ständiga förbättringsåtgärder

Svetak skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för en ständig förbättring genom att tillsammans med våra leverantörer:

  • Utveckla och använda kvalitetssäkrade byggprodukter och metoder som är skonsamma för människa och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning
  • Använda installationsmetoder som är resurs- och energisnåla
  • Stimulera till en minskning av avfalls- och deponimängder
  • Stimulera och tillämpa distributions- och transportsystem som bidrar till miljövänligare totallösningar
  • Vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor
  • Påverka våra underleverantörer att ta samma miljöansvar som vi kräver av oss själva

Svetak Svealandstak AB

Strömledningsgatan 3
721 37 Västerås

021-81 10 00
info@svetak.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Image