Du som vill ha ett bekymmersfritt tak!
Kontakta oss: Tel 021-81 10 00 - E-post: info@svetak.se

Tjänster

Det räcker inte enbart med ett bra material vid takläggning

Våra takläggare har genomgått flera utbildningar inom takläggning. Vi har särskilt ägnat tid åt läggningsteknik, brandutbildning, material, byggnormer och kundvård. Vi är vana att arbeta med egenkontroll och kvalitetssäkring.

Vi arbetar mycket med detaljutformningar och konstruktionslösningar och vet hur taken fungerar i olika väder. Vi vet var det krävs extra noggrannhet och vad som frestar på taken allra mest. Det gör att vi alltid har koll på kondens, luftning, avrinning och andra detaljer.

Stor tillgänglighet

För oss på SVETAK är det en självklarhet att alltid finnas till hands för kunder med akuta takproblem. Detta innebär att Ni som kund i praktiken når oss dygnet runt. Vi levererar våra tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt pris.

För oss är det också viktigt att skapa och vidmakthålla ett trivsamt och förtroendefullt samarbetsklimat med kunden. Vi erbjuder kunden snabb och effektiv service vid takproblem.

svetak_bondbil_hdr-1

Garanti

Vi lämnar 15 års garanti.

Garanti lämnas på objekten givet att de i garantivillkoren ställda förutsättningarna är uppfyllda. Dessa kan vara olika beroende på vilken tätskiktstyp som använts.

Serviceavtal

Vi på Svetak erbjuder våra kunder ett s.k. serviceavtal. Detta innebär att vi tar hand om taken och tidigt upptäcker eventuella läckage vilket ger en längre livslängd. Avtalet innefattar även en garanterad inställelsetid. Varje objekt är unikt och vi erbjuder ett flexibelt serviceavtal på varje objekt som passar kunden bäst, för att erhålla största möjliga kundnytta.