Du som vill ha ett bekymmersfritt tak!
Kontakta oss: Tel 021-81 10 00 - E-post: info@svetak.se

Miljö

miljoVår miljöpolicy

Svetaks verksamhet påverkar – i likhet med all annan verksamhet – ekosystemen. Vårt åtagande är att minska verksamhetens påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Ständiga förbättringsåtgärder

Svetak skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för en ständig förbättring genom att tillsammans med våra leverantörer:

  • Utveckla och använda kvalitetssäkrade byggprodukter och metoder som är skonsamma för människa och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning
  • Använda installationsmetoder som är resurs- och energisnåla
  • Stimulera till en minskning av avfalls- och deponimängder
  • Stimulera och tillämpa distributions- och transportsystem som bidrar till miljövänligare totallösningar
  • Vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld
  • Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor
  • Påverka våra underleverantörer att ta samma miljöansvar som vi kräver av oss själva