Du som vill ha ett bekymmersfritt tak!
Kontakta oss: Tel 021-81 10 00 - E-post: info@svetak.se

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Svetaks internkontroll består bl.a. av protokollförda möten med samtliga anställda. Stående punkter är bl.a. Miljö, Arbetsmiljö, Personalfrågor, Heta arbeten samt Arbetsteknik. Egenkontroll av utfört arbete är en väsentlig del av kvalitetskontrollen.
Vi kan på grund av vårt kontaktnät erbjuda kunden det material och den läggningsteknik som passar bäst för kundens behov.

Vi gör jobbet i rätt tid, till rätt kvalitet och
till rätt pris säger Henrik, VD på Svetak

Utbildning

Utbildning av montörer i materialspecifik läggningsteknik samt olika behörighets- utbildningar ingår i systemet. Våra montörer har också certifieringar/utbildningar i bl a Heta arbete, säkra lyft,  SSG och Bas-U/Bas-P.
Svetaks medarbetare har en hög kunskapsnivå vad gäller teknik, juridik och ekonomi. Detta gör oss till en användbar partner även vad gäller frågor utanför vår specialitet tätskiktsarbeten.