Du som vill ha ett bekymmersfritt tak!
Kontakta oss: Tel 021-81 10 00 - E-post: info@svetak.se

Om Svetak

Vi är ett företag med verksamhetsområde i Västmanland och Uppland, som arbetar med tätskiktsarbeten på tak och terrasser. Vi har varit verksamma i 30 år och riktar oss i första hand till proffsmarknaden, det vill säga större fastighetsägare, förvaltare, byggföretag med mera.

SVETAK använder uteslutande tätskiktsprodukter från ledande fabrikanter som vi vet håller måttet för de stora påfrestningar som byggnadskonstruktioner utsätts för.

Vår affärsidé

Svetak skall arbeta med låglutande yttertak och vara bland de bästa på detta. Svetaks affärsidé är att tillgodose kundernas behov av täta tak, med vid varje tillfälle, rätt metod och rätt material.

Det skall vi göra i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt pris. Vi skall skapa och vidmakthålla ett trivsamt och förtroendefullt samarbetsklimat med kunden. Kunden skall ha ekonomisk nytta av Svetaks tjänster.

Välkommen att kontakta oss.

Henrik Österlund, VD

plankan